Friday, February 25, 2011

Parfait Momo-ment


2 comments:

Lala Gene said...

Momo-chan,
E- kaku no ga jouzu ne!!!
Tanoshimi....

Lala

Lala Gene said...

Parfait soishisou ne, Momo-chan...
Tsumetai ice creamu oishi mo ne...