Wednesday, July 7, 2010

Happy Father's Day!


1 comment:

Lala Gene said...

Momo-chan, Koto-chan,
O-soroi no yofuku ii desu ne...Futaritomo ni aimasu yo!

Momo-chan,
o-ekaki jouzu desu ne...

Kondo , Lala no e kaite kureru?

Love,
Lala