Tuesday, February 9, 2010

Calling up Daddy

1 comment:

Lala Gene said...

Momo-chan,
Daddy to hanashiteiru no? Tanoshisou desu ne! Kondo, Lala Gene to o-hanashi shite ne. Mata denwa suru kara ne!

Love,
Lala Gene