Sunday, January 31, 2010

Things we love to do...

2 comments:

Lala Gene said...

Momo-sensei, Koto-chan,
Oisha-san no asobi dekite iidesu ne! Kondo, Lala Gene mo ishhoni irete ne!

Mou sugu hina matsuri ga aru kara, otanoshimi ne!

Love,
Lala Gene

Lala Gene said...

Koto-chan,
Genki sou desu ne! Mou sugu hay hay naru ka naa?!?
Yay!

Love,
Lala Gene