Thursday, September 3, 2009

Summer Festival in Torrance
1 comment:

Lala Gene said...

Areee? Momo-chan Dokin-chan no mask doko de mitsuketta no? Torrance de mata omatsuri ga atta no?
Momo-chan ippai tanoshi koto ga dekite yokatta ne!

Granma to Granpa, Mama to Papa, Koto-chan to Baachan--minna ni yoroshiku ne?

Love,
Lala Gene